ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Արտադրությունը հիմնադրվել է 1999թ.-ին: 2011 թ.-ին «Էսկուլապ» ՍՊԸ-ն վերակազմավորվեց՝ ըստ գործունեության տեսակների բաժանվելով երկու առանձին ընկերությունների՝ արտադրություն և մեծածախ/մանրածախ վաճառք: Ներկայումս «ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ընկերության արտադրացանկում հաշվառվում է գրեթե 60 տեսակի ոչ ստերիլ արտադրանք` քսուքներ և նրբաքսուքներ, հեղուկներ, ոգեթուրմեր, յուղեր, փոշիներ, մաշկի խնամքի միջոցներ և այլն: «ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ապրանքանիշով արտադրանքը մեծ պահանջարկ ունի հայկական շուկայում: Այժմ որոշ արտադրատեսակներ գրանցվում են նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի և Ուզբեկստանի շուկաներում: Ընկերությունն ունի ավելի քան 87 վերապատրաստված աշխատակից, որոնց մեծամասնությունը երիտասարդ մասնագետներ են: Ընկերությունում մշտապես իրականացվում են մասնագիտական կատարելագործման դասընթացներ և աշխատանքի գնահատում, որը հնարավորություն է տալիս ունենալ ժամանակակից, պրոֆեսիոնալ և բանիմաց աշխատակազմ: «ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ընկերությունն իր կայուն դիրքն ունի դեղորայք արտադրող հայաստանյան ընկերությունների շարքում: Նպատակ ունենալով բնակչությանը ներկայացնել որակյալ, անվտանգ ու մատչելի դեղորայք՝ ընկերությունը դեղերի արտադրության մեջ օգտագործում է ոչ միայն եվրոպական երկրներից ներմուծվող, այլև տեղական բարձրորակ հումք:

GMP ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

Esco Pharm-ը 2019 թվականին կրկին ստացել է GMP հավաստագիր ։ Ահա ևս մեկ բարձր գնահատական մեր գործունեությանը՝ ՀՀ Առող ջապահության Նախարարության Պատշաճ արտադրական գործունեության GMP հավաստագիր, որը փաստում է արտադրողի համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2010թ.-ի նոյեմբերի 25-ի համար 1603-N որոշմամբ հաստ ատված պատշաճ արտադրական գործունեության կանոններին։ Այս հավաստագիրը եվրոպա կան դեղարտադրության ամենաբարձր չափանիշն է, որը տեղական արտադրողներին թույլ է տա լիս վստահորեն արտահանել իրենց արտադրանքը աշխարհի մի շարք երկրներ:

ՊԱՏՎՈԳՐԵՐ

ՄԵՆՔ ԱՅՍՏԵՂ ԵՆՔ